Porady i materiały

Każda profesjonalnie działająca firma posiada tzw. ,,kartę doboru” w której użytkownik określa swoje potrzeby i wymagania. Szanujący się sprzedawca chciałby aby kupujący określił w niej swoje potrzeby. Niestety w większości z wypadków jest to trudne, ponieważ użytkownik wie, co chciałby osiągnąć lub czego uniknąć stosując konkretną maszynę, jednak ilość uwarunkowań jest duża a szczegółowe informacje są rozproszone w różnych komórkach organizacyjnych i u różnych dysponentów. 
Dlaczego tak ważne jest uwzględnianie optymalnie największej ilości uwarunkowań mogących wpłynąć na przygotowanie rozwiązania czy koncepcji.

Podstawy doboru odkurzaczy przemysłowych

Dobór urządzenia nie jest taki prosty jak się na początku wydaje.

Potrzeba zakupu urządzenia powstaje w sytuacji kiedy napotkamy problem związany z:
 
– Spadkiem jakości produkcji spowodowanym różnego rodzaju zanieczyszczeniami.
 
– koniecznością zwiększenia wydajności.
zmianą technologii produkcji lun używanych materiałów.
 
– koniecznością zachowania wymogów obostrzeń i norm środowiskowych.
 
– minimalizacja zagrożeń dla pracowników, czyli warunków BHP.
Zazwyczaj w przemyśle proces zakupu jest złożony i wieloetapowych. Pierwotna konieczność wyboru rozwiązania-urządzenia spoczywa na kierowniku działu lub służbie utrzymania ruchu działającego na jego zlecenie. W dobie mediów elektronicznych znalezienie dostawcy czy producenta tego typu  urządzeń jest stosunkowo proste. Jednak podstawowy błąd jaki większość kupujących popełnia przy wyborze sprzętu, to nieprecyzyjne określeniem potrzeb lub jak kto woli – kontakt ze sprzedawcą, a nie profesjonalistą.

Jakimi aspektami przy wyborze powinien się kierować świadomy użytkownik?

– przydatność jakie posiada urządzenie.
– czy parametry urządzenia spełniają nasze potrzeby?
– z jakich materiałów jest wykonane urządzenie? (trwałość i odporność na uszkodzenia)
– jaki jest stopień skomplikowania obsługi?
– jaki okres gwarancji posiada urządzenie (warunki)?
– jakie są koszty eksploatacji w okresie użytkowania, (minimum okres amortyzacji)?
– gdzie jest i jak działa serwis?
– jaka jest dostępność części zamiennych?
– jak wygląda opieka posprzedażna prowadzona przez dostawcę?
– cena produktu ostatni parametr wyboru maszyny.

Masz mało czasu? Możesz pominąć tekst drobną czcionką!

 
Pominąłem w powyższym zestawieniu najważniejszy aspekt! Czy strony precyzyjnie rozpoznał rzeczywiste potrzeby, uwarunkowania technologiczne i wymogi środowiskowe BHP. Powinno to być zwyczajowo zadanie sprzedającego produkt, czy rozwiązanie technologiczne. Kierownik czy szef produkcji nie musi być specjalistą od rozwiązań technologicznych czy odkurzaczy. Wystarczy że jego doświadczenie zawodowe czy intuicja inżynierska zweryfikuje ofertę sprzedającego i przydatność do potrzeb na danym stanowisku czy w procesie produkcyjnym.
I.  Zbierany materiał – ilość, częstotliwość zbierania, własności fizykochemiczne, granulacja, jego temperatura, oddziaływanie na środowisko itp. 
Większość materiałów posiada tzw. ,,kartę charakterystyki” – zawiera najważniejsze informacje, które będą nam potrzebne.
II. Maszyna – stawiane wymagania; przeznaczenie, obciążenie, warunki pracy mechaniczne, elektryczne, lub inne, gabaryty wolna przestrzeń mobilna, stacjonarna, uwarunkowania technologiczne, środowiskowe itp.

III. Uwarunkowania technologiczne – sposób wykorzystania, współpraca z innymi urządzeniami, wymogi ergonomii i bezpieczeństwa. Generalnie chodzi o uwarunkowania procesowe. Dobrze jest jak zostanie dostarczony szkic lub rysunek z warunkami brzegowymi. Jeżeli uda się zebrać te podstawowe informacje przygotowanie odpowiedniej konfiguracji rozwiązania jest dużo łatwiejsze. Doświadczony specjalista na tej podstawie jest w stanie przygotować poprawną koncepcję wstępną rozwiązania. Musi ona posiadać szczegółową piramidę finansową. Następuje praktycznie przedostatni etap uzgodnień technicznych – budżetowanie projektu argumentacja opłacalności przedsięwzięcia. jeżeli zostaną uzgodnione zarówno aspekty techniczno – technologiczne jak i ekonomiczne projekt zwyczajowo trafia do działu zakupów i zaczyna się proceduralna ,,licytacja”. Każda oferta która trafia do działu zakupów jest za droga i nie spełnia oczekiwań. Jest to zrozumiałe, taką mają pracę! Ważne jest jednak aby w procesie negocjacji handlowych nie została zatracona istota oczekiwań przyszłego użytkownika i najistotniejsze cele projektu – rozwiązania. Z doświadczenia własnego i użytkowników mogę potwierdzić że jeśli projekt przekracza budżet lepiej ,,go” nie realizować. Będzie więcej start niż pożytku. Jeżeli to możliwe realizację projektu najlepiej podzielić takiej sytuacji na etapowe wprowadzenie.

Zmiana myślenia w sposobienia problemów związanych ze zbieraniem zanieczyszczeń metodą odsysania:
 
Odkurzacze – urządzenia do usuwania kurzu i innych zanieczyszczeń z powierzchni przedmiotów
 
Urządzenia odpylające – usuwanie z gazów lub par zawieszonych w nich pyłów lub kropelek cieczy.
 
Systemy transportu pneumatycznego – przenoszenie ciał stałych, szczególnie materiałów sypkich (proszków. drobnych ziaren), poprzez unoszenie ich w strumieniu powietrza płynącego zamkniętym rurociągiem w wyniku różnicy ciśnień na jego końcach.

DANE KONTAKTOWE

IVCS Industrial Vacuum Cleaning Solutions

Władysławowo 1A

89-120 Łabiszyn k/Bydgoszczy

tel. +48 515 629 255

info@ivcs.pl

Uważam że równie ważnym jest umiejętność racjonalnego spojrzenia na zagadnienia nie tylko funkcjonowania systemu, ale również ekonomiczne uzasadnienie opłacalności projektu. Należy realizować tylko takie projekty które przynoszą zamierzone korzyści. Jeżeli jest inaczej, trzeba również umieć powiedzieć – nie.
Poniżej przedstawiam wybrane firmy dla których przygotowałem rozwiązania, nadzorowałem fazę rozruchu lub prowadziłem obsługę posprzedażną. Praktycznie mogę stwierdzić że we wszystkich sektorach przemysłu pracują rozwiązania i maszyny które oferowałem. Począwszy od przemysłu ciężkiego, odlewni, hut, poprzez zakłady obróbki metalu, produkcji materiałów budowlanych, konstrukcyjne przetwórstwa pasz i zbóż do zakładów farmaceutycznych i produkcji żywności. Wszędzie tam zdobywałem wiedzę i doświadczenie od ludzi którzy mi ufali.
 
Najlepszą rekomendacją i referencjami są zadowoleni klienci, którzy bez wahania polecą ,,Ciebie” innym.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRODUKCJI ZWIAZANYCH Z PROCESAMI CLEANINGOWYMI.

Praktycznie każdy proces produkcyjny jest ściśle powiązany z zagadnieniami cleaningowymi.

Zwyczajowo traktowane są one drugorzędnie, mają one jednak niebagatelne znaczenie i wpływ na:

koszty produkcji, jakość, wydajność procesu technologicznego oraz aspekty BHP.

Biorąc pod uwagę bardzo duże potrzeby w zakresie uporządkowania zagadnień związanych z procesami cleaningowymi ora ogrom obowiązków z jakimi muszą zmagać się menagerowie produkcji i utrzymania ruchu proponuję rozwiązanie kompleksowe. Dotyczy ono następujących zagadnień ściśle ze sobą związanych:

Optymalizacja kosztów produkcji poprzez maksymalne wykorzystanie posiadanych maszyn i urządzeń,
Optymalizacja wydajności procesu technologicznego z uwzględnieniem zagadnień cleaningu.

W skład proponowanego programu wchodzą:

– inwentaryzacja maszyn i urządzeń cleaningowych z oceną stanu technicznego,

– określenie kosztów napraw lub inwestycji w nowe rozwiązania pod kosztem opłacalności,

– weryfikacja kosztów eksploatacji, z określeniem powodów ich powstawania,

– modernizacja systemów i układów cleaningowych oraz ich wpływ na wzrost wydajności i jakości

produkcji,

– indywidualne opracowania technologii i procedur,

– stały monitoring i zapewnienie bezawaryjności eksploatowanego sprzętu z czynną obsługa serwisową.

Zapraszam zainteresowanych propozycją do ustalenia szczegółów technicznych.

Opracował i udzieli wyjaśnień

inż. Dariusz Mierzejewski

+48 515 629 255

d.mierzejewski@ivcs.pl

Jak kupić właściwy odkurzacz?

Grupa specjalistów z zakresu przemysłowych rozwiązań cleaningowych przedstawia:

Witam serdecznie, poniższy materiał powinien być pomocny w procesie doboru i zakupu cleaningowych urządzeń podciśnieniowych – potocznie zwanych odkurzaczami.

Dobór urządzenia nie jest taki prosty jak się na początku wydaje. Potrzeba zakupu urządzenia powstaje w sytuacji kiedy napotykamy na problem związany ze:
– spadkiem jakości produkcji spowodowanym różnego rodzaju zanieczyszczeniami,
– koniecznością zwiększenia wydajności,
– zmianą technologii produkcji lun używanych materiałów
– koniecznością zachowania wymogów obostrzeń i nom środowiskowych,
– minimalizacją zagrożeń dla pracowników, czyli warunków BHP.
Zazwyczaj w przemyśle proces zakupu jest złożony i wieloetapowy. Pierwotna konieczność wyboru rozwiązania-urządzenia spoczywa na kierowniku działu lub służbie utrzymania ruchu działającej na jego zlecenie.
W dobie mediów elektronicznych znalezienie dostawcy czy producenta tego typu urządzeń jest stosunkowo proste. Jednak podstawowy błąd, który większość kupujących popełnia przy wyborze sprzętu, to nieprecyzyjne określeniem potrzeb lub jak kto woli – kontakt ze sprzedawcą, a nie profesjonalistą.
Jakimi aspektami przy wyborze powinien kierować się świadomy użytkownik?
– przydatność funkcji, które posiada urządzenie,
– czy parametry urządzenia spełniają nasze potrzeby?
– z jakich materiałów wykonane jest urządzenie? ( trwałość i odporność na uszkodzenia)
– jaki jest stopień skomplikowania obsługi?
– jaki okres gwarancji posiada urządzenie, (warunki)?
– jakie są koszty eksploatacji w okresie użytkowania, (minimum okres amortyzacji)?
– gdzie jest i jak działa serwis?
– jaka jest dostępność części zamiennych?
– jak wygląda opieka posprzedażna prowadzona przez dostawcę?
– cena produktu, to ostatni parametr wyboru maszyny.
Pominąłem w powyższym zestawieniu najważniejszy aspekt! Czy strony precyzyjnie rozpoznał rzeczywiste potrzeby, uwarunkowania technologiczne i wymogi środowiskowe oraz BHP.
Powinno, to być zwyczajowo zadanie sprzedającego produkt, czy rozwiązanie technologiczne.
Kierownik czy szef produkcji nie musi być specjalistą od rozwiązań technologicznych czy odkurzaczy. Wystarczy, że jego doświadczenie zawodowe czy intuicja inżynierska zweryfikuje ofertę sprzedającego i przydatność do potrzeb na danym stanowisku czy w procesie produkcyjnym.
Każda profesjonalnie działająca firma posiada tzw. „kartę doboru”, w której użytkownik określa swoje potrzeby i wymagania. Każdy szanujący się sprzedawca chciałby aby kupujący określił w niej swoje potrzeby. Niestety w większości przypadków jest, to trudne, ponieważ użytkownik wie, co chciałby osiągnąć lub czego uniknąć stosując konkretną maszynę, jednak ilość uwarunkowań jest duża, a szczegółowe informacje są rozproszone w różnych komórkach organizacyjnych i u różnych dysponentów. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie optymalnie największej ilości uwarunkowań mogących wpłynąć na właściwe przygotowanie rozwiązania czy koncepcji.
Zmiana myślenia w sposobie rozwiązywania problemów związanych ze zbieraniem zanieczyszczeń metodą odsysania:
Odkurzacze -urządzenia do usuwania kurzu i innych zanieczyszczeń z powierzchni przedmiotów;
urządzenia odpylające – usuwanie z gazów lub par zawieszonych w nich pyłów lub kropelek cieczy
systemy transportu pneumatycznego – przenoszenie ciał stałych, szczególnie materiałów sypkich(proszków, drobnych ziaren), poprzez unoszenie ich w strumieniu powietrza płynącego zamkniętym rurociągiem w wyniku różnicy ciśnień na jego końcach.

( szczegółowe rozwiniecie poszczególnych zagadnień w następnych materiałach – teraz kwintesencja zagadnienia)
I. Zbierany materiał; ilość, częstotliwość zbierania, własności fizykochemiczne, granulacja, jego temperatura, oddziaływanie na środowisko itp. Większość materiałów posiada tzw. „kartę charakterystyki”- zawiera najważniejsze informacje, które będą nam potrzebne.
II. Maszyna – stawiane wymagania; przeznaczenie, obciążenie ,warunki pracy mechaniczne, elektryczne lub inne, gabaryty, wolna przestrzeń, mobilna, stacjonarna, uwarunkowania technologiczne, środowiskowe itp.
III. Uwarunkowania technologiczne, sposób wykorzystania, współpraca z innymi urządzeniami, wymogi ergonomii i bezpieczeństwa. Generalnie chodzi o uwarunkowania procesowe. Dobrze jest jak zostanie dostarczony szkic lub rysunek z warunkami brzegowymi.
Jeżeli uda się zebrać, te podstawowe informacje przygotowanie odpowiedniej konfiguracji rozwiązania jest dużo łatwiejsze. Doświadczony specjalista na tej podstawie jest w stanie przygotować poprawną koncepcję wstępną rozwiązania. Musi ona posiadać szczegółowa analizę finansową. Następuje praktyczne przedostatni etap uzgodnień technicznych – budżetowanie projektu i argumentacja opłacalności przedsięwzięcia.
Jeżeli zostaną uzgodnione zarówno aspekty techniczno-technologiczne jak i ekonomiczne projekt zwyczajowo trafia do działu zakupów i zaczyna się proceduralna „licytacja”. Każda oferta, która trafia do działu zakupów jest za droga i nie spełnia oczekiwań. Jest to zrozumiałe, taka mają pracę!
Ważne jest jednak aby w procesie negocjacji handlowych nie została zatracona istota oczekiwań przyszłego użytkownika i najistotniejsze cele projektu – rozwiązania.
Z doświadczenia własnego i użytkowników mogę potwierdzić, że jeżeli projekt, przekracza wyznaczony budżet lepiej „go” nie realizować. Będzie więcej strat niż pożytku. Jeżeli to możliwe realizację projektu lepiej podzielić w takiej sytuacji na etapowe wprowadzanie.
inż. Dariusz Mierzejewski
d.mierzejewski@ivcs.pl

( szczegółowe rozwiniecie poszczególnych zagadnień w następnych materiałach)

Dariusz Mierzejewski

Dla kogo te infomacje?

Jeżeli odpowiadasz za:

– wydajność produkcji,
– minimalizację kosztów wytworzenia,
– jakość,
– bezpieczeństwo pracy,
– koszty eksploatacji,
te informacje skierowane są do Ciebie!
Praca inżyniera w przemyśle nie należy do najłatwiejszych, tym bardziej jeżeli bierze bezpośredni udział w procesie produkcji lub związany jest z jej obsługą.
Ciągłe pressing na zwiększanie wydajności i minimalizacji kosztów produkcji, to standard. Dodatkowo dochodzi odpowiedzialność za procedury, normy, przepisy i oczywiście pracowników.
Natłok informacji do przeanalizowania powoduje, że brakuje czasu aby dostrzec, te najprostsze rozwiązania, które mogą ułatwić pracę i zminimalizować ciążące ryzyko i odpowiedzialność.
Sam na początku swojej kariery zawodowej w przemyśle borykałem się z takimi problemami i wiem jaki stanowi, to problem i obciążenie.
Wykorzystując zdobyte doświadczenie od końca lat 80 zajmuję się optymalizacją procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów cleaningowych. Mam świadomość, że zagadnienie tego typu w większości firm traktowane drugorzędnie. Jednak po głębszej analizie nawet przy niewielkich zmianach wpływają znacząco na efektywność produkcji.
Dlatego tez Pani/Panie kierowniku, szefie produkcji, utrzymania ruchu, skontaktuj się z IVCS – doświadczenie budowane na oczekiwaniu klientów.
Zapraszam do odwiedzenia strony: www.ivcs.pl grupa specjalistów z zakresu optymalizacji procesów produkcji w aspekcie cleaningu przemysłowego.
– systemy centralnego odkurzania,
– lokalne systemy odpylania,
– odbiór pyłów i ścinków
– specjalistyczne odkurzacze przemysłowe
– optymalizacja procesów i usług cleaningowych

pasjonat i optymista
inż. Dariusz Mierzejewski
d.mierzejewski@ivcs.pl

Close Menu
×

Koszyk