Obsługa posprzedażna

Praca inżyniera w przemyśle nie należy do najłatwiejszych, tym bardziej jeżeli bierze bezpośredni udział w procesie produkcji lub związany jest z jej obsługą. Ciągła presja na zwiększanie wydajności i minimalizacji kosztów produkcji, to standard. Dodatkowo dochodzi odpowiedzialność za procedury, normy, przepisy i oczywiście pracowników. Natłok informacji do przeanalizowania powoduje, że brakuje czasu aby dostrzec, te najprostsze rozwiązania, które mogą ułatwić pracę i zminimalizować ciążące ryzyko o odpowiedzialność.

W zakładach przemysłowych na różnych wydziałach produkcyjnych znajdują się dziesiątki, a czasami setki maszyn i urządzeń cleaningowych wspomagających procesy produkcji. Z uwagi na ich drugorzędne znaczenie dla procesu produkcji, nie zawsze można znaleźć czas i warunki aby poświęcić im należytą uwagę. O ich przydatności i znaczeniu przekonujemy się dopiero kiedy ulegają zniszczeniu lub tracą pierwotną wydajność.

Praktycznie każdy proces produkcyjny jest ściśle powiązany z zagadnieniami cleaningowymi. Zazwyczaj traktowane są one drugorzędnie, mają one jednak niebagatelne znaczenie i wpływ na: koszty produkcji, jakość, wydajność procesu technologicznego oraz aspekty BHP.

Biorąc pod uwagę bardzo duże potrzeby w zakresie uporządkowania zagadnień związanych z procesami cleaningowymi oraz ogrom obowiązków z jakimi muszą zmagać się menagerowie produkcji i utrzymania ruchu proponuję rozwiązanie kompleksowe. Dotyczy ono następujących zagadnień ściśle ze sobą powiązanych:

1. Optymalizacja kosztów produkcji poprzez maksymalne wykorzystanie posiadanych maszyn i urządzeń.

2. Optymalizacja wydajności procesu technologicznego z uwzględnieniem zagadnień cleaningu

W skład proponowanego programu wchodzą:

-inwentaryzacja maszyn i urządzeń cleaningowych z oceną stanu technicznego.
-określanie kosztów napraw lub inwestycji w nowe rozwiązania pod kosztem opłacalności.
-weryfikacja kosztów eksploatacji z określeniem powodów ich powstania.
-modernizacja systemów cleaningowych oraz ich wpływ na wzrost wydajności i jakości produkcji. 
-indywidualne opracowania nowych opracowań technologicznych i procedur eksploatacyjnych.
-stały monitoring i zapewnienie bezawaryjności eksploatowanego sprzętu z czynną obsługą serwisową.
Optymalizacja kosztów produkcji poprzez maksymalne wykorzystanie posiadanych maszyn i urządzeń cleaningowych. Podstawowym celem projektu jest minimalizacja kosztów produkcji oraz podniesienie lub utrzymanie jej wysokiej jakości.
Aby podjąć racjonalne działania niezbędne są informacje:
– jakie urządzenia cleaningowe są w dyspozycji.
– jak są wykorzystywane 
– jaki jest ich stan techniczny
Inwentaryzacja maszyn i urządzeń cleaningowych z oceną stanu technicznego
Możliwość zebrania wiarygodnych informacji oraz przeprowadzenie szczegółowej oceny zarówno stanu technicznego jak i wykorzystania daje pole do podjęcia decyzji i wprowadzenia zarówno zmian związanych z optymalnym ich wykorzystaniem i zmniejszeniem kosztów ich eksploatacji. Nawet drobne zmiany związane z organizacją pracy przynoszą wymierne oszczędności. tego typu ocena jest  niezbędnym narzędziem związanym z oceną powstawania awarii maszyn cleaningowych jak zmianą sposobu użytkowania sprzętu, co w konsekwencji minimalizuje koszty eksploatacji i niepożądane awarie.
Stały monitoring i zapewnienie bezawaryjności eksploatowanego sprzętu z czynną obsługą serwisową.
System obsługi serwisowej cleaningowych jest złożony i zależy to głównie od tego czy maszyna jest ściśle powiązana z procesem produkcji czy pełni funkcję uzupełniającą. Oczywiście są wyjątki, gdzie maszyny cleaningowe serwisowane są przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne na zasadzie opieki prewencyjnej. Ponieważ zakłady posiadają maszyny cleaningowe różnych producentów, utrudnia to precyzyjne działania. 
 
Jeżeli powiążemy zależności związane z optymalizacją kosztów produkcji i prewencyj na obsługą serwisową w jeden system otwierają się nowe możliwości związane z ograniczeniem kosztów stałym nadzorem nad maszynami i dodatkowo podniesieniem efektywności funkcjonowania systemu.
 
Szczegółowe warunki oraz zakres współpracy są indywidualnie ustalane i aktualizowane w zależności od potrzeb obu stron. Funkcjonowanie tego typu rozwiązań jest sprawniejsze i nie ogranicza się jedynie do usunięcia maszyny. 
 
Prezentowane rozwiązanie – konieczność znajomości uwarunkowań procesu technologicznego jego specyfiki wpływa na efektywne spojrzenie na tzw. obsługę serwisową. Przekłada się to nie tylko na minimalizację kosztów naprawy, ale przede wszystkim na  minimalizację przerw w procesie technologicznym i obniżenie kosztów produkcji. 
ZALETY I KORZYŚCI:
–  Optymalizacja kosztów produkcji poprzez maksymalne wykorzystanie posiadanie maszyn i urządzeń.
–  Optymalizacja wydajności procesu technologicznego z uwzględnieniem zagadnień cleaningu.
–  Minimalizacja kosztów eksploatacji.
–  Minimalizacja przerw w produkcji spowodowanych awariami         maszyn cleaningowych.
–  Zachowanie zgodności rozwiązań z przepisami wytycznymi.
–  Dowolny sposób konfigurowania etapów realizacji projektu.

Zapraszam zainteresowanych propozycją do ustalenia szczegółów technicznych.

Opracował i udzieli wyjaśnień

inż. Dariusz Mierzejewski

+48 515 629 255

d.mierzejewski@ivcs.pl

Close Menu
×

Koszyk