Centralny system odpylania

Sektor: przetwórstwo pasz i żywności

Proces: produkcja premiksów – instalacja odpylania

Cel:
– utrzymanie warunków higienicznych pzry produkcji
– minimaliacja zapylenia
– minimalizacja czasu pracy
– zachowanie standardów jakościowych i wymogów środowiskowych
– minimalizacja zagrożeń EX

Elementy systemu:
– ZASYSANY MATERIAŁ: dodatki mineralne i lecznicze do pasz dla zwierząt
– INSTALACJA ODPYLANIA wykonanie Ex 22.
– Połaczenia orurowanie,elementy systemu mostkowane.
– jednostka odpylająca 15 kW
– stacja filtrująca

Close Menu
×

Koszyk