Lokalne systemy odpylania: 21

Sektor: Motoryzacyjny

Proces: ręczny proces szczotkowania rur

Cel:
– minimalizacja zapylenia podczas procesu szczotkowania,
– minimalizacja zagrożeń zwiazanych z EX,
– zwiększenie wydajności,
– podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pracy,
– ułatwienie procesu opróżniania, i transportu pyłów,

Elementy systemu:
– jednostka ssąca 4KW
– system połaczeń – orurowanie
– głowica ssąca na szlifierce ręcznej

dodatkowe założenia:
Założone parametry i oczekiwania:
– zbierany materiał: stal konstrukcyjna,
– granulacja do ø 0,01 do ø 25 mm
– występują ładunki elektrostatyczne
– klasa zabezpieczeń filtrów: standardowa saturacja dla przemysłu mechanicznego „F””
– charakter pracy: ciągły
– ilości punktów ssących dla systemu odsysania max 2

Średnica przyłączy 2 x ø 50 mm
– temperatura otoczenia max 20-25ºC
– temperatura zbieranego materiału okresowo 20-50ºC
– poziom hałasu na poziomie tła przemysłowego po niżej 74 dB
– zasilanie elektryczne 400V
– Ilość materiału zbieranego na dobę .50 – 80 kg
– sterowanie systemu: ręczne z możliwością współpracy z linią OEM
– system rozładunku do zbiornika w jednostce ssącej, ( z transportowania zbiornika)
– jednostka ssąca przejezdna przeznaczona do pracy ciągłej pod dużym obciążeniem z zabezpieczeniem
przeciążeniowym podwójnym.
– czyszczenie filtrów manualne
– nie podano innych wymogów technologiczno technicznych.

Task:
Proposing a machine – a suction unit that allows extraction of dust generated during the cleaning of alumi-num pipe ends.

Established parameters and expectations:
– Collected material: dust from cleaning aluminum tubes of a diameter of ø8-20 mm,
– Grain size: from ø 0,01 to ø 3 mm
– Exist electrostatic
– Class of security filters: the standard saturation for the mechanical industry, „F”
– Type of operation: Continuous
– Number of points of suction extraction system: max 3
– The sum of diameters extractors: ø 70 mm
– Ambient temperature: 15-25 º C max
– The temperature of the crop from time to time: 20-90 ° C
– The level of background noise at the industrial level: less than 74 dB
– Power supply: 400V
– The amount of material collected per day: 10-30 kg
– Control system: manual with the possibility of cooperation with the line of OEM
– Unloading system to the tank at the suction unit,
– Suction mobile unit designed for continuous operation of the overload protection.
– Manual filter shaker
– No other technological requirements.

www.ivcs.pl

Close Menu
×

Koszyk