Mycie i proces dezynfekcji śmigłowców bojowych

Sektor: militarny

Proces: stanowisko mycia

Cel:

– utrzymanie w czystości środków transportu
– przygotowanie pojazdów do OC przed i po pracy
– skrócenie czasu rewizji i obsługi
– minimalizacja czasu pracy
– zachowanie standardów jakościowych i czystości

Elementy systemu:
– specjalny podwójny agregat wysokociśnieniowy
– inżektorowy system nanoszenia piany aktywnej
– system zdmuchu – eliminacji odpadu
– inżektorowy system piaskowania na mokro

Close Menu
×

Koszyk