Proces mycia i dezynfekcji podwozia pojazdów gąsienicowych

Sektor: Militarny

Proces: Mycie podwozia

Cel:
– utrzymanie w czystości środków transportu
– przygotowanie pojazdów do OC przed i po pracy
– skrócenie czasu rewizji i obsługi
– minimalizacja czasu pracy
– zachowanie standardów jakościowych i czystości

Elementy systemu:
– stacjonarny agregat myjący
– dedykowana głowica myjąca umożliwiająca wprowadzenie pod podwozie
– Zestaw z laną do mycia wysokociśnieniowego

Close Menu
×

Koszyk