Zbieranie i dezynfekcja odchodów zwierzęcych

Sektor: Usługi komunalne

Proces: Proces zbierania i dezynfekcji odpadów biologicznych

Cel:
– higieniczne zbieranie odpadów zwierzęcych w parkach i skwerach
– proces dezynfekcji
– opróżnianie koszy i pojemników na odpady
– minimalizacja zagrożeń
– zwiększenie wydajności pracy
– dla obsługi przez jednego operatora

Elementy systemu:
– pojazd elektryczny typu melex
– dwu turbinowa jednostka ssąca
– system podawania środka dezynfekcyjnego
– elementy konstrukcyjne
– manipulator i system automatyki pracy

Close Menu
×

Koszyk